Portfolio > Work for sale

Tempestas
Tempestas
Acrylic on wood with lathe frame
25”x35”
2023